„ Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

Juliusz Słowacki
Właścicielka Centrum Miś Mówiś

LUIZA MACKIEWICZ-PODSKROP

Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, audiolog, pedagog specjalny o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, terapeuta SPPS, terapeuta ręki, terapeuta AAC.


Założycielka Logopedycznego Centrum Diagnozy i Terapii Miś Mówiś.


Luiza to absolwentka studiów neurologopedycznych na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Logopedia z audiologią oraz Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem. Od 2018 roku prowadzi Logopedyczne Centrum Diagnozy i Terapii Miś Mówiś. Przez ostatnie lata pracowała jako neurologopeda w przedszkolach terapeutycznych, gdzie opieką neurologopedyczną obejmowała dzieci z autyzmem oraz zespołami genetycznymi. Ponadto doświadczenie w pracy zdobywała w różnych miejscach, m. in.: poradniach specjalistycznych, w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących czy Centrum Arteterapii. Od kilku lat wykłada także na studiach podyplomowych z zakresu logopedii. Ukończyła liczne szkolenia, które wzbogacają jej warsztat, m. in.: kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej, neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy, masaż logopedyczny, karmienie terapeutyczne, metoda werbo-tonalna, cykl szkoleń AAC.


W obrębie jej głównych zainteresowań logopedycznych jest praca na gruncie logopedyczno-stomatologicznym oraz logopedyczno-ortodontycznym. Interesują ją zaburzenia funkcji w przestrzeni orofacjalnej, wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy oraz wpływ zaburzeń funkcji fizjologicznych na kształtowanie się zgryzu i całościowy profil twarzy Pacjenta.


Z wielką sympatią i szacunkiem podchodzi do metody terapii miofunkcjonalnej i chętnie wykorzystuje ją w swojej pracy.


W pracy najważniejszy jest dla niej po prostu człowiek. Z taką ideą cała reszta tworzy się już sama.

Logopeda ogólny i kliniczny

PAULINA SAŁACHEWICZ

Jest absolwentką Logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktykę zawodową dotyczącą dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, czy zaburzeń głosu zdobywała zarówno w szkole podstawowej, jak i przyszpitalnej poradni logopedycznej. Za sprawą stażu odbytego w Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN zainteresowała się także terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera).

Swoje doświadczenie stara się nieustannie wzbogacać o nowe kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. metod wspierania komunikacji dziecka, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), metody werbo-tonalnej, języka migowego, gestów GORA, metody audytywno-werbalnej oraz Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R.

Wyznaje zasadę całościowego podejścia do diagnozy logopedycznej, włączającego innych specjalistów: psychologa, fizjoterapeutę, foniatrę, laryngologa. Wiąże się to z szukaniem przyczyn powodujących dane zaburzenie mowy oraz ich usuwaniem w celu osiągania skutecznych i trwałych efektów terapii.

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta integracji bilateralnej

MARTA DYDYNA

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena.

Marta jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją wiedzę praktyczną zdobywała w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz na oddziałach i w poradniach szpitalnych, a także na szkoleniach i kursach, które ukończyła. Pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz w dwóch poradniach specjalistycznych.

W pracy zajmuje się m.in. terapią zaburzeń mowy, terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wspomaganiem rozwoju dzieci z trudnościami w nauce, rehabilitacją osób z afazją i dyzartrią, Indywidualną Stymulacją Słuchu dr K. Johansena, Integracją Bilateralną.

Kieruje się holistyczną perspektywą i indywidualnym podejściem do każdego pacjenta.

Neurologopeda, terapeuta SI i terapeuta ręki

KLAUDIA KULIMOWSKA

Klaudia Kulimowska to magister filologii polskiej, logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie Filologii polskiej, Logopedii i Neurologopedii, a także w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w zakresie Terapii integracji sensorycznej i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w żłobku, przedszkolach, szkole podstawowej i specjalnej oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmowała się dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, autyzmem oraz afazją dziecięcą. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi po udarach oraz ze schorzeniami neurologicznymi.

Podczas pracy łączy wiele metod, dostosowując je do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Logopeda ogólny i kliniczny, terapeuta ręki

JAGODA BACH

Jest absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Swoją przyszłość zawsze wiązała z pracą z ludźmi, a przede wszystkim z pracą z dziećmi.

W myśl zasady ,,wybierz pracę którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w twoim życiu” – wybrała właśnie logopedię.

Jagoda wierzy, że dzięki zastosowaniu odpowiednich metod i indywidualnego podejścia do potrzeb dziecka, terapia logopedyczna nie nudzi, ale bawi i kształci.

Logopeda ogólny i kliniczny

PAULINA TALARSKA

Paulina jest absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie pracuje jako logopeda w Szkole Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego, gdzie od ponad 4 lat pracuje z wokalistami, dbając o ich dykcję i wyrazistość mowy.

Sama jest wokalistką, a jej mocną stroną jest emisja głosu, której tajniki zgłębia od najmłodszych lat. Dzięki wieloletnim szkoleniom oraz kształceniu słuchu w różnych szkołach muzycznych, potrafi szybko zauważyć nieprawidłowości w mowie swoich podopiecznych.

Jak mówi o sobie – wokalistyka to moja wielka pasja i to ona doprowadziła mnie do miejsca, gdzie zainteresowałam się logopedią. Mówi się, że śpiew to przedłużenie mowy, a piosenka to taka inna rozmowa, dlatego wiem jak mówić by zostać zrozumianym.
Neurologopeda, audiolog

WERONIKA STAROSTA

Weronika Starosta jest z wykształcenia logopedą oraz neurologopedą, a tytuł zawodowy uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne oraz tytuł technika audiologa, co bez wątpienia wzbogaca jej wiedzę i pozwala na szersze spojrzenie na Pacjenta.

Prowadzi szczegółową diagnozę oraz terapię neurologopedyczną oraz logopedyczną, zarówno z dorosłymi jak i dziećmi o różnym podłożu zaburzeń. Zakres intensywności terapii i dobór materiału terapeutycznego ustala indywidualnie po przeprowadzonej diagnozie, analizie dokumentacji medycznej i uwzględnieniu możliwości pacjenta.

Pani Weronika pracuje również w Domu Opieki i dziennego pobytu Seniora oraz w Niepublicznej Poradni. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień związanych z diagnozą i terapią logopedyczną osób dorosłych (z zaburzeniami mowy o typie afazji, dyzartrii) oraz seniorów (chorobach neurodegeneracyjnych oraz demencji).

Prywatnie interesuje się fotografią i grafiką komputerową, co pozwala jej na tworzenie własnych, kreatywnych pomocy logopedycznych dopasowanych do potrzeb i możliwości każdego Pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych.
Logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

ALEKSANDRA SZYMCZAKOWSKA

Aleksandra jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku Logopedia ogólna i medialna, a także Kujawsko- Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy, gdzie ukończyła kierunek Integracja Sensoryczna. Posiada również tytuł Terapeuty Ręki.

Pracowała w szkole podstawowej, przedszkolu, a także centrum terapii dla dzieci, co dało jej obraz na zaburzenia mowy na każdym etapie edukacji – od maluszka z opóźnionym rozwojem mowy, przez dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, po dzieci szkolne z nieprawidłowościami w realizacji poszczególnych głosek.

Jak mówi o sobie: „od zawsze miałam częsty i bardzo dobry kontakt z dziećmi i zawsze uwielbiałam z nimi spędzać czas. Dzieci mają w sobie pełno energii i radości, cieszą się całym sobą i swoje pozytywne emocje przelewają na wszystko wokół. To bardzo napędza do działania i dodaje pozytywnej energii również mi. To niesamowite uczucie kiedy dziecko osiąga jakiś sukces, a ja wiem, że miałam w tym swój udział. Praca logopedy daje mi dużo satysfakcji – uczę dzieci tego, co w życiu bardzo istotne i potrzebne – prawidłowej komunikacji. Dzięki tej pracy wiem, że robię coś ważnego, a przy tym jeszcze czerpię od dzieci ich beztroską radość.”

Prywatnie jest żoną i mamą dwójki słodkich rozrabiaków. Uwielbia taniec oraz włoską kuchnię.
Logopeda ogólny i kliniczny, glottodydaktyk, polonistka

PAULINA SZYMAŃSKA

Paulina jest absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki specjalnej z logopedią na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy w przedszkolach oraz w szkole podstawowej. Według Pauliny w pracy logopedy najważniejsza jest przede wszystkim odpowiednia diagnoza, która pozwoli dobrze zaplanować terapię z uwzględnieniem różnych potrzeb Pacjenta.

Komunikacja to klucz do funkcjonowania w świecie, dlatego, jako logopeda, chce pomagać tym, którzy mają z nią trudności.
Logopeda, audiolog, technik dentystyczny, animatorka

EWELINA WAWRZYŃCZAK

Ewelina ukończyła logopedię z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła także kurs języka migowego dla logopedów i posiada przygotowanie pedagogiczne. Brała udział w warsztatach z Jogopedii (joga+logopedia) organizowanych przez Małgorzatę Stelmach-Lewandowską. Posiada także tytuł technika dentystycznego.

Swoje doświadczenie zdobywała prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolach. Odbyła wiele godzin praktyk w poradniach, prowadząc terapie pacjentów pod okiem doświadczonych opiekunów.

Uwielbia dzieci i ma z nimi świetny kontakt. W wolnym czasie jest animatorką. Prowadziła bajkoterapię w szpitalu i w domach dziecka w Łodzi w ramach wolontariatu z fundacji „Zaczytani”.

Ceniąc samorozwój jest otwarta na nowe doświadczenia i chętnie pogłębia swoją wiedzę.
Logopeda, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

KINGA PAWLIKOWSKA

Kinga jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach logopedia z audiologią oraz pedagogika wieku dziecięcego.

Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Brała aktywny udział w Laboratorium Logopedycznym organizowanym przez Uniwersytet Łódzki, gdzie pod czujnym okiem specjalistów rozwijała umiejętności zawodowe.

Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. z zakresu opóźnionego rozwoju mowy czy dyslalii.

W pracy z dzieckiem kieruje się zasadą: nauka przez zabawę. Stara się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby były ciekawe i atrakcyjne dla każdego pacjenta.
Psycholog, trener umiejętności społecznych

ANGELIKA CZARNECKA

Angelika jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe nabywała w szkole podstawowej na stanowisku psychologa szkolnego pracując z dziećmi zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Obecnie pracuje w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej gdzie prowadzi terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju). Dokonuje diagnozy funkcjonowania uczniów, w tym ich środowiska rodzinnego, rówieśniczego i społecznego. Zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem dostosowanych do ucznia i sytuacji różnych form pomocy psychologicznej. Prowadzi terapię psychologiczną oraz Trening Umiejętności Społecznych. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem interwencji behawioralnych- grupowych i indywidualnych. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz młodzieży. Realizuje zapisy wynikające z opinii i orzeczeń uczniów. W pracy korzysta z założeń psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Udziela wsparcia dzieciom i rodzicom.

Ukończone szkolenia które pomagają w pracy: ” Jak pracować z osobami z Zespołem Aspergera „- Uniwersytet SWPS, „Terapia muzyką czy muzyka w terapii”? Różne oblicza muzykoterapii -Uniwersytet SWPS, „Jak wzmocnić swoją siłę woli”? -Uniwersytet SWPS.

Podczas t

Co możemy dziś

dla Ciebie zrobić?

Miś Mówiś - Logopedyczne Centrum Diagnozy i Terapii to miejsce gdzie znajdziesz pomoc.
Specjalizujemy się w:


DIAGNOZIE


Logopedycznej
Psychologicznej
Neurologopedycznej
W zakresie pracy ręki
W zakresie trudności z jedzeniem i karmieniem


TERAPII

Logopedycznej / Neurologopedycznej
Wczesnej interwencji neurologopedycznej
Miofunkcjonalnej / Jedzenia i karmienia
Psychologicznej / Ręki / Dzieci z ASD
Kinesiotaping logopedyczny
Masaż logopedyczny / Logorytmika
Wczesna nauka czytania

WSPÓŁPRACY
ZE ŻŁOBKAMI
I PRZEDSZKOLAMI

Badania przesiewowe Zajęcia indywidualne Zajęcia grupowe Logorytmika


SZKOLENIACH

dla Rodziców
dla Specjalistów

Nie wiesz od czego zacząć?
Z przyjemnością doradzimy oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.